ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2016

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

1 ΠΑΠΠΑ ΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  8,53
2 ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  8,25
3 ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8,13
4 ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  8,07
5 ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  8,03
6 ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 7,93
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7,93

0 Σχόλια

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας, με βάση την υπ' αριθμ. 16/2016 απόφασή του,  όρισε το διάστημα  κατά το οποιο τα Δικηγορικά Γραφεία  των Δικηγόρων - μελών του θα είναι κλειστά,  από 6 έως και 26 Αυγούστου 2016.

Κατα την διάρκεια  του χρονικού αυτού διαστήματος,  για την εξυπηρέτηση των πολιτών  θα  εργάζονται οι Δικηγόροι:

1)ΜΠΟΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τηλ. 6934167505)

2)ΝΤΟΥΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  (τηλ. 2665028350- 6976601603)

3)ΣΙΑΜΑ ΕΥΔΟΞΙΑ  (Τηλ. 2665021225-6946538184)

4)ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ  (τηλ. 2665022089-6942472397)

0 Σχόλια

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 7 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α' 29/19-3-2015 ). ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους παροχές ασθένειας σε είδος από 1-3-2015 έως 29-2-2016 με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται στην περ. Β' της υποπαρ. Α.3 της παρ. Α' του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7.4.2014)

Ηγουμενίτσα 28.5.2015

0 Σχόλια

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 30-4-2015

Με το άρθρο 28 του ν. 4321/2015 (Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας -ΦΕΚ Α 32/21-3-2015), προβλέπεται η ρύθμιση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 2-3-2015 . Η ρύθμιση γίνεται με αίτηση του οφειλέτη στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα, που υποβάλλεται μέχρι 30-4-2015 . Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1-3-2015 και εφεξής. Η ρύθμιση γίνεται σε 100 δόσεις , με ελάχιστο ποσό καταβολής 50 € . Σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και προσθέτων τελών, ως εξής:
1)εφάπαξ καταβολή οφειλής, έκπτωση 100%
2)Ρύθμιση έως 36 δόσεις, έκπτωση 80%
3) ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις, έκπτωση 70%
4) ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις, έκπτωση 60%
5)ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις , έκπτωση 50%
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην ρύθμιση είναι ο αρμόδιος Δντής του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα ή οποιαδήποτε άλλη οργανική μονάδα καθοριστεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-3-2015

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

0 Σχόλια

ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ

Με βάση την υπ' αριθμ. 109092/3-2-2012 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών- Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , προβλέπεται η αποϋλοποίηση των Ενσήμων που επικολούνται στα δικόγραφα, και γενικά σε κάθε διαδικαστικό έγγραφο που κατατίθεται στο Δικαστήριο (αντίγραφα, αιτήσεις, πινάκια κλπ).
Η αποϋλοποίηση αυτή πρακτικά διενεργείται μέσω των γραμματίων προείσπραξης Εισφορών απο τους Δικηγορικούς Συλλόγους.
Ο Σύλλογός μας έχει ήδη ενταχθεί στο σύστημα και έχει αρχίσει την διαδικασία αποϋλοποίησης απο 15/3/2015 και εφεξής.
Ηγουμενίτσα 20/3/2015

0 Σχόλια