Κατάλογος Βιβλίων

Αναζήτηση Καταλόγου Βιβλίων

Λέξεις Κλειδιά: 
Κατηγορία:
Συγγραφέας: 
Τίτλος: 
ISBN: 
Αναγνωριστικό: 
no-img_author.png
(Συλλογικό Έργο)
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ 1ος) 2008
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ 2ος) 2009
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ 3ος) 2010
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ 4ος) 2011
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ 5ος) 2012
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ 6ος) 2013
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ 7ος) 2014
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ 8ος) 2015
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ 9ος) 2016
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ 10ος) 2017
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ 11ος) 2018
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΜΜΕ, ΤΟΜΟΣ 2, σελ. 757-1508, ΜΕΡΟΣ Α - Γενική Νομοθεσία
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΜΜΕ, ΤΟΜΟΣ 3, σελ, 1509-2076, ΜΕΡΟΣ Α - Γενική Νομοθεσία
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΜΜΕ, ΤΟΜΟΣ 4, σελ. 2077-2700, ΜΕΡΟΣ Α - Γενική Νομοθεσία
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΜΜΕ, ΤΟΜΟΣ 5, σελ. 2701-3292, ΜΕΡΟΣ Α - Γενική Νομοθεσία
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΜΜΕ, ΤΟΜΟΣ 6, σελ. 3293-3900, ΜΕΡΟΣ Α - Γενική Νομοθεσία
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΜΜΕ, ΤΟΜΟΣ 7, σελ. 3901-4344, ΜΕΡΟΣ Β - Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΜΜΕ, ΤΟΜΟΣ 8, σελ. 4345-4920, ΜΕΡΟΣ Β - Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΜΜΕ, ΤΟΜΟΣ 9, σελ. 4921-5488, ΜΕΡΟΣ Γ - Φορολογικό Δίκαιο
ΛΕΞΙΚΟ νομικών όρων

Log in