Ανακοινώσεις - Νέα

Πρόσκληση 105/2020 (Α/Α : 4613): «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Αναρτήθηκε Πρόσκληση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας 6910100 (Νομικές Υπηρεσίες Δικηγόρου) υπάγεται στις δραστηριότητες που έχουν πληγεί (αφορά δικηγόρους και Δικηγορικές εταιρίες). Ο ουσιαστικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις επιχειρήσεις αυτές με ένα ποσό για να αντιμετωπίσουν τμήμα των εξόδων της επιχείρησής τους το επόμενο έτος 2021. Σημαντική προϋπόθεση να υπάρχουν έξοδα της επιχείρησης κατά τη χρήση 2019 και να υπάρχει μείωση των εσόδων της επιχείρησης το Β τρίμηνο του 2020.

Επιγραμματικά η Πρόσκληση :     

Αφορά στην Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Απευθύνεται στις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις .

Περίοδος υποβολής από 15/10/2020  (ώρα 13:00) έως 4/11/2020 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια».

Είδος ενίσχυσης : Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής : Περιφέρεια Ηπείρου

Βασικού όροι και προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν πρόταση :

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ηςΙουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

5.Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους ή και κανέναν.

Τι χρηματοδοτείται : Η δημόσια χρηματοδότηση  καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000,00 € και μέγιστο τα 15.000,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο HelpDesk της Υπηρεσίας

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ :

Εκτυπώστε το έντυπο Ε3 της χρήσης 2019. Εντοπίστε αν το άθροισμα των παρακάτω δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 (102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485). Συνήθως οι Δικηγόροι έχουν λειτουργικά έξοδα (ΠΕΔΙΟ 485) εκτός αν έχουν εργαζόμενο (ΠΕΔΙΟ 481). Πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 6.000 ευρώ και πολλαπλασιαζόμενο με το 50% να ανέρχεται τουλάχιστον 3.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 15.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 15.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 3.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Εκτυπώστε την περιοδική δήλωση ΦΠΑ που καταθέσατε στο Β ΤΡΙΜΗΝΟ του 2019 & την περιοδική δήλωση ΦΠΑ που καταθέσατε στο Β τρίμηνο του 2020. Διαπιστώστε ότι υπάρχει διαφορά - μείωση κερδών ανάμεσα στο ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (ΠΕΔΙΟ 311) - ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΠΑ (ΠΕΔΙΟ 312) κατά το Β τρίμηνο του 2020. 

 

//Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση

Log in