Ανακοινώσεις - Νέα

Νέα ΚΥΑ - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Μετά από τη συνεχή και επίμονη παρέμβαση του δικηγορικού σώματος προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των δικαστηρίων της χώρας (αστικών, ποινικών και διοικητικών) καθώς και των υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, με την αυτονόητη τήρηση των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων πρόληψης και προστασίας, όπως η θέση αυτή διατυπώθηκε και επίσημα με την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, οριστικοποιήθηκε το περιεχόμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και παραμένουν ανοικτά τα δικαστήρια όλων των δικαιοδοσιών και στις περιοχές με επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου, με εξαίρεση τα δικαστήρια των  περιφερειακών ενοτήτων που τελούσαν ήδη σε αναστολή λειτουργίας, τον οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί μέχρι την 6/11/2020.

//Επισυνάπτεται η σχετική ΚΥΑ

 

Log in