Ανακοινώσεις - Νέα

Νέα ΚΥΑ, που αφορά στη λειτουργία των δικαστηρίων από 7 έως 30 Νοεμβρίου

Επισυνάπτεται το κείμενο της νέας ΚΥΑ που αφορά στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 και αφορά και τη λειτουργία των δικαστηρίων.

// ΚΥΑ 4899[6-11-2020 ΦΕΚ Β΄, που αφορά στη λειτουργία των δικαστηρίων από 7 έως 30 Νοεμβρίου

 

Log in