Ανακοινώσεις - Νέα

Νέα ΚΥΑ, που αφορά στη λειτουργία των Δικαστηρίων από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020

1) Δίκες προσωρινών με κλήτευση του αντιδίκου/καθού

2) Κατατίθενται και οι αιτήσεις της πλατφόρμας για τα υπερχρεωμένα.

3) Εκδικάζονται και οι απεργιακές με μάρτυρες του ν.1264/82.

4) Διευκρινίζεται ποιες δικές του Εφετείου εκδικάζονται όπως γινόταν μέχρι σήμερα και σε ποιες απαιτείται κοινή δήλωση την προτεραία.

5) Ρυθμίζεται η δυνατότητα συναινετικών αναβολών με κοινές δηλώσεις την προτεραία.

#ΚΥΑ Αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/5255/28-11-2020 (ΦΕΚ β΄ 5255/28-11-2020)

Log in