Άρθρα

COVID–19: «Πάγωμα» φόρων και εισφορών

Της Χρυσοβαλάντως Κουτσούλη, ασκουμένης Δικηγόρου στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μια σανίδα οικονομικής σωτηρίας για τις πληγείσες από την πανδημία επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, η ΠΝΠ προβλέπει:

  • Δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31-8-2020 των οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α., καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ. μέχρι την 31-3-2020. Η δυνατότητα αυτή δίδεται στους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του COVID-19. Έκπτωση 25% προσφέρεται για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και των εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.
  • Δυνατότητα αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, τόσο εργαζομένου όσο και εργοδότη πληρωτέων για το μήνα Μάρτιο έως 30-9-2020 και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς Ε.Φ.Κ.Α. έως 30-6-2020. Η αναστολή αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων της επιχείρησης. Για τις επιχειρήσεις, τις ενταχθείσες κατά το μήνα Απρίλιο παρέχεται εξίσου η ανωτέρω δυνατότητα για ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες το μήνα Απρίλιο έως 31-10-2020 και για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς Ε.Φ.Κ.Α. έως 31-7-2020.
  • Για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή παρέχεται έκπτωση 40% επί του ενοικίου του μηνός Μαρτίου. Για τους εργαζομένους-μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών που έκλεισαν με κρατική εντολή και των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε προσωρινή αναστολή προβλέπεται δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του ακινήτου που μισθώνουν υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι το ακίνητο συνιστά την κύρια κατοικία τους. Για τους ιδιοκτήτες που μισθώνουν τα ακίνητά τους στις εν λόγω επιχειρήσεις και στους εν λόγω εργαζομένους, οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Δ.Ο.Υ. πληρωτέες μέχρι την 31-3-2020 παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης 25% σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής.
  • Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 € για 45 ημέρες εντός Απριλίου και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού για εργαζόμενους μισθωτούς, των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη προσωρινά.
  • Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020 για τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Όμοια ισχύουν και για τις επιχειρήσεις εντασσόμενες κατά το μήνα Απρίλιο.
  • Ως προς το χρόνο καταβολής επιδόματος Πάσχα: Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους ανωτέρω ΚΑΔ, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 742) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
  • Κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) αναστέλλεται έως τις 30 Απριλίου 2020.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι ανωτέρω φορολογικές-ασφαλιστικές αναστολές και οι αντίστοιχες εκπτώσεις ενεργοποιούνται αυτόματα, χωρίς δήλωση, ανάλογα με το αν η επιχείρηση προχωρήσει εμπρόθεσμα ή όχι στις αντίστοιχες πληρωμές.


Πηγές
  • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δημοσιευμένη στο τεύχος Α΄ 75/30-3-2020 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,
  • Άρθρο του Προκόπη Χατζηνικολάου δημοσιευμένο την 1-4-2020 στην εφημερίδα «Καθημερινή» με τίτλο «Για ποιους «παγώνουν» φόροι και εισφορές»,
  • Δημοσιεύση με τίτλο: «Νέα ΠΝΠ με μέτρα για κορωνοϊο: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, Δώρο Πάσχα, Έκπτωση για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών»https://www.lawspot.gr/nomika-nea/nea-pnp-me-metra-gia-koronoio-meiosi-asfalistikon-eisforon-doro-pasha-ekptosi-gia-doseis

Πρώτη δημοσίευση : https://www.offlinepost.gr

Log in