Ανακοινώσεις - Νέα

Αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων σχετικά με την υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης

Δυνατότητα κατάθεσης του γραμματίου προείσπραξης και μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν την έκδοση της απόφασης. Μεταξύ των διαφόρων τροποιήσεων  που περιλαμβάνει ο νέος νόμος 4509/2017, περιλαμβάνεται και αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων σχετικά με την υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης.

Ειδικότερα, με το άρθρο 31, προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσης του γραµματίου προείσπραξης και μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν την έκδοση της απόφασης, με ειδοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου από το δικαστήριο, ώστε να μην απορρίπτεται εξ αυτού και μόνο του λόγου το ένδικο μέσο ή βοήθημα που έχει συζητηθεί. 

Αναλυτικά η διάταξη:

Άρθρο 31 - Νόμος 4509/2017

Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης κατά τη συζήτηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων θεωρείται τυπική παράλειψη η οποία μπορεί να καλυφθεί μετά τη συζήτηση και πριν από την έκδοση της απόφασης, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου από τo δικαστήριο.».

Δείτε τον Κώδικα Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εδώ.

ΠΗΓΗ : https://www.lawspot.gr

Log in