Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ

1. Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης και παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου 4,40 ευρώ και μεγαρόσημα 3 ευρώ για την αίτηση και 2 ευρώ για το πιστοποιητικό άσκησης (Έντυπη αίτηση από το ΔΣΘ).

Όσοι επιθυμούν αντίγραφο πτυχίου από αυτό που έχει κατατεθεί στο Δ.Σ.Α. για να το υποβάλουν στο Εφετείο, μπορούν να το ζητήσουν με την ίδια αίτηση και παράβολο 3 ευρώ και μεγαρόσημο 2 ευρώ.

2. Βεβαίωση από τον δικηγόρο/ δικηγορική εταιρεία ότι ασκηθήκατε κοντά του/της συνεχώς μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση.

- Οι ασκούμενοι, που έχουν δηλώσει διακοπή της άσκησής τους και έχουν διαγραφεί από το μητρώο ασκουμένων, οφείλουν να ζητήσουν την επανεγγραφή τους και να καταθέσουν στην Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων τη σχετική αίτηση μέχρι τις 21.5.2019.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στο διαγωνισμό, στην οποία θα δηλώνεται ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του «Κώδικα Δικηγόρων»
και μεγαρόσημο 3 ευρώ.

2. Πιστοποιητικό άσκησης (Εκδίδεται από το Σύλλογο με τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω).

3. Πανεπιστημιακό αντίγραφο πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου

4. Παράβολο ποσού ύψους εξήντα πέντε (65,00) ευρώ ή τριάντα (30,00) ευρώ, εφόσον ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη, ποσά που θα πιστωθούν στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Στο διπλότυπο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό δικηγόρων ….. περιόδου 20…». Υπάρχει δυνατότητα καταβολής των ως άνω ποσών και με ηλεκτρονικό παράβολο (e paravolo / Φορέας Δημοσίου : Υπουργείο Δικαιοσύνης / Κατηγορία παραβόλου : Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων / Τύπος παραβόλου : κωδικός 7793 για τα 65,00 ευρώ και 8417 για τα 30,00 ευρώ).

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αλλοδαπή ιθαγένεια θα προσκομίσουν αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς και αντίγραφο της προβλεπομένης από το άρθρο 6 του Κώδικα Δικηγόρων υπουργικής απόφασης σχετικής με την άδεια διορισμού τους ως δικηγόρους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Σε περίπτωση μη προσέλευσης στο διαγωνισμό ή αποκλεισμού από αυτόν, ο υποψήφιος δύναται να επανεγγραφεί στο μητρώο ασκουμένων, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου του Δ.Σ.Θ, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) χρόνια από τη μη προσέλευση ή τον αποκλεισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Κώδικα Δικηγόρων.

Στην περίπτωση που έχει παρέλθει πενταετία, η επανεγγραφή είναι δυνατή με την προϋπόθεση απόδειξης ότι ο αιτών ασκούσε καθήκοντα συναφή με την νομική επιστήμη και πρακτική, όπως προβλέπεται στα άρθρα 27 και 11 παρ. 4 του Κώδικα Δικηγόρων.

  • Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγωνισμό, η επανεγγραφή στο μητρώο ασκουμένων γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι που απέτυχαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον επόμενο πανελλήνιο διαγωνισμό οφείλουν να συνεχίσουν την άσκησή τους και να καταθέσουν στο Δ.Σ.Θ. σχετική αίτηση.

.COM Business Computing 2020