Χαιρετισμός Προέδρου

Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ.Θ.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας, στα πλαίσια του ρόλου και της αποστολής του, εναρμονιζόμενος με τις απαιτήσεις των καιρών, στους οποίους η χρήση της τεχνολογίας έχει καταστεί απαραίτητο εργαλείο στα χέρια του μαχόμενου Δικηγόρου, με κύριο στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δικηγορικού επαγγέλματος και την ταχύτητα της ενημέρωσης των μελών του, δημιούργησε ένα νέο ιστότοπο, τον dsthes.gr, ελπίζοντας να συνεισφέρει στη ριζική βελτίωση της παροχής υπηρεσιών, στην άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση των Δικηγόρων, νομικών και πολιτών και στην ευκολότερη πρόσβασή στις υπηρεσίες.

Σκοπός της ιστοσελίδας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας είναι να καταστεί χρήσιμο εργαλείο για τα μέλη του και χρήσιμος οδηγός για όσους αναζητούν τις υπηρεσίες δικηγόρου ή έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για νομικά θέματα.

Οι Δικηγόροι ως συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης αποτελούν απαραίτητο κρίκο στην χρήση των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την απονομή δικαιοσύνης και ο βαθμός συμμετοχής και εξοικείωσης τους με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες καθίσταται απαραίτητος για την αναβάθμιση και του δικηγορικού επαγγέλματος και την παροχή νομικών υπηρεσιών.

H νέα ιστοσελίδα, έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά πρωτοβουλιών και καινοτομιών του Συλλόγου μας, που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την άσκηση του λειτουργήματος μας, ευελπιστώντας να αποτελέσει ένα χρήσιμο και διαρκώς βελτιούμενο εργαλείο στα χέρια των μελών του Συλλόγου μας, αλλά και των συναδέλφων Δικηγόρων άλλων Πρωτοδικείων, των Δικαστικών Λειτουργών, των Συμβολαιογράφων, των Δικαστικών Επιμελητών, Δικαστικών Υπαλλήλων και κάθε άλλου πολίτη.

Στην αναβαθμισμένη περιοχή μελών ο Δικηγορικός Σύλλογος θα αναρτά τα πινάκια των δικασίμων των Δικαστηρίων της Θεσπρωτίας, τμημάτων του Διοικητικού Πρωτοτοδικείου και του Εφετείου Κερκύρας αλλά και τα αποτελέσματα των αποφάσεων του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας και του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας, υπηρεσίες Δικαστών και Εισαγγελέων, ώστε όλοι οι συνάδελφοι να έχουν έγκαιρη ενημέρωση για την προετοιμασία και την πορεία των υποθέσεών τους.

Ο ιστότοπος διαθέτει χρήσιμους συνδέσμους που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των μελών του Συλλόγου στην ηλεκτρονική έκδοση γραμματίων προκαταβολής εισφορών και ενσήμων, στην επικοινωνία με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, χρήσιμα τηλέφωνα και διευθύνσεις δικαστικών υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου, ενημέρωση για την έκδοση εγκυκλίων, νόμων και υπουργικών αποφάσεων καθώς και ενημέρωση για τις δραστηριότητες τόσο του Συλλόγου μας όσο και των φορέων της πόλης και της χώρας μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας θα στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων μελών μας και ο ιστότοπος dsthes.gr θα συνεχίσει να αποτελεί ένα διαρκώς βελτιούμενο εργαλείο πληροφόρησης στα χέρια του δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς μας, φιλοδοξώντας η νέα ιστοσελίδα να αποτελέσει ένα δίαυλο επικοινωνίας, πληροφόρησης αλλά και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ μας.

Νικόλαος Π. Μπέζας

Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας

Log in