Ανακοινώσεις - Νέα

Ανακοινώσεις - Νέα (58)

Νέα ΚΥΑ - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Μετά από τη συνεχή και επίμονη παρέμβαση του δικηγορικού σώματος προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των δικαστηρίων της χώρας (αστικών, ποινικών και διοικητικών) καθώς και των υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, με την αυτονόητη τήρηση των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων πρόληψης και προστασίας, όπως η θέση αυτή διατυπώθηκε και επίσημα με την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, οριστικοποιήθηκε το περιεχόμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και παραμένουν ανοικτά τα δικαστήρια όλων των δικαιοδοσιών και στις περιοχές με επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου, με εξαίρεση τα δικαστήρια των  περιφερειακών ενοτήτων που τελούσαν ήδη σε αναστολή λειτουργίας, τον οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί μέχρι την 6/11/2020.

//Επισυνάπτεται η σχετική ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση 105/2020 (Α/Α : 4613): «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Αναρτήθηκε Πρόσκληση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας 6910100 (Νομικές Υπηρεσίες Δικηγόρου) υπάγεται στις δραστηριότητες που έχουν πληγεί (αφορά δικηγόρους και Δικηγορικές εταιρίες). Ο ουσιαστικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις επιχειρήσεις αυτές με ένα ποσό για να αντιμετωπίσουν τμήμα των εξόδων της επιχείρησής τους το επόμενο έτος 2021. Σημαντική προϋπόθεση να υπάρχουν έξοδα της επιχείρησης κατά τη χρήση 2019 και να υπάρχει μείωση των εσόδων της επιχείρησης το Β τρίμηνο του 2020.

Διαβάστε περισσότερα...

Νόμος 4722/15.9.2020 για παράταση ισχύος δικονομικών ρυθμίσεων λόγω πανδημίας

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4722/20 (ΦΕΚ Α’ 177/15.9.2020), στο Μέρος Θ, άρθρα 70 - 77 του οποίου ρυθμίζονται ζητήματα απονομής  Δικαιοσύνης.

Στις ανωτέρω διατάξεις σχετικά με τα πολιτικά Δικαστήρια προβλέπεται :

1. Η δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου.

2. Ο χρονικός καταμερισμός εντός της αυτής ημέρας όλων των εγγεγραμμένων στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεων, πλην εκείνων της νέας τακτικής διαδικασίας.

3. Η δυνατότητα αναβολής ατελώς, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ και χωρίς παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, αφού υποβληθεί το αργότερο έως τη δωδέκατη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 του ΚΠολΔ.

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ΄1206/30.07.2020, ΑΔΑ: ΨΥΥΣΩ-ΙΛΙ, η με αριθμ. 32003/21.07.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τη  οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή εκατόν ενενήντα δύο (192) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.  

// Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Γ΄1206/30.07.2020   

Διαβάστε περισσότερα...

Επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στους ευρωπαίους ομολόγους του για το θέμα της Αγίας Σοφίας

Μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός, απέστειλε σήμερα επιστολή στους ομολόγους του, Προέδρους των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων, μελών της CCBE, για το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος, ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τραυματίζει την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά.

Διαβάστε περισσότερα...

Έκτακτη σύγκληση του ΔΣ της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ζητούν τα μέλη του ΔΣ αυτής, Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Πειραιά

Αίτηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Ιωάννη Σαρμά, απέστειλαν ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Ευστάθιος Κουτσοχήνας, και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, Γεώργιος Σταματογιάννης, με την ιδιότητά τους των μελών του ΔΣ της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, προκειμένου να διερευνηθεί εάν το περιεχόμενο του δημοσιεύματος με τίτλο «Εισήγηση - «γραμμή(;)» στη Σχολή Δικαστών: Να απορρίπτετε τις αιτήσεις των δανειοληπτών για τον ν. Κατσέλη επικαλούμενοι ότι είχαν δόλο!» (το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα dikastiko.gr), ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή όχι.

Διαβάστε περισσότερα...

Ηλεκτρονική καταχώριση εγγραπτέων πράξεων από δικηγόρους στα νέα Κτηματολογικά Γραφεία μέσω του portal.olomeleia.gr

Από αύριο 03.07.2020 οι δικηγόροι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του portal.olomeleia.gr αιτήσεις για την εγγραφή πράξεων, των οποίων είναι συντάκτες, στα κτηματολογικά βιβλία των Κτηματολογικών Γραφείων Περιστερίου (Υποκατάστημα του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών), Πρέβεζας, Βέροιας, Καρδίτσας, Πολύγυρου, Ηγουμενίτσας και Λευκάδας, ενώ από την 01.08.2020 η ίδια ψηφιακή υπηρεσία θα παρέχεται για τα Κτηματολογικά Γραφεία Ναυπλίου, Κορίνθου και Πτολεμαΐδας.

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4700/2020 για τη Δικονομία του Ε.Σ.- Έκδοση βεβαιώσεων ακινήτων από δικηγόρους

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4700/2020 "Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις".

Στο άρθρο 364 του Νόμου υπό τον τίτλο «Περιγραφή του έργου του δικηγόρου» προβλέπεται αντικατάσταση της  παρ. 2 του άρθρου 36 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, Α’ 208 ) ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Log in