Ανακοινώσεις - Νέα

Ανακοινώσεις - Νέα (59)

Δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης εμπραγμάτων δικαιωμάτων και από δικηγόρους σε ακίνητα εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων

Μετά από ενέργειες του δικηγορικού σώματος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τροπολογία που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή την οποία κατέθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας, στο Σχέδιο Νόμου για Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου νομοθετείται η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων επί ακινήτων που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα εμμίσθου υποθηκοφυλακείου ΚΑΙ από δικηγόρους.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων «Η έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν στη μεταγραφή, την ιδιοκτησία, τα βάρη και τις διεκδικήσεις επί ακινήτων, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα εμμίσθου υποθηκοφυλακείου. Οι ως άνω βεβαιώσεις επέχουν, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, θέση πιστοποιητικού (μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών ή διεκδικήσεων αντίστοιχα), ισόκυρου προς εκείνο που εκδίδεται από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Οι ισχύουσες διατάξεις για τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών από τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά γραφεία δεν θίγονται».

Διαβάστε περισσότερα...

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ

1. Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης και παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου 4,40 ευρώ και μεγαρόσημα 3 ευρώ για την αίτηση και 2 ευρώ για το πιστοποιητικό άσκησης (Έντυπη αίτηση από το ΔΣΘ).

Όσοι επιθυμούν αντίγραφο πτυχίου από αυτό που έχει κατατεθεί στο Δ.Σ.Α. για να το υποβάλουν στο Εφετείο, μπορούν να το ζητήσουν με την ίδια αίτηση και παράβολο 3 ευρώ και μεγαρόσημο 2 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα...

Οδηγίες για την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων από Δικηγόρους (άρθρο 74§6 του Ν.4690/2020)

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας την 05.06.2020, εγκρίθηκε η εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του ΔΣΑ σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 74§6 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104).

Τα βήματα για τη λήψη ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους έχουν, συνοπτικά, ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα...

Νέα ΚΥΑ για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων από 01.06.2020 έως 15.07.2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 2093/31.05.2020) η νέα ΚΥΑ για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και το καθεστώς λειτουργίας, των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 15.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19".

Η ΚΥΑ προβλέπει :

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4690/2020 - Επαναλειτουργία Δικαστηρίων από 1η Ιουνίου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 104/30.5.2020) ο Ν. 4690/2020 για την κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις.

Ο Νόμος περιλαμβάνει διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και τον επαναπροσδιορισµό των υποθέσεων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

Ένορκη βεβαίωση σε δικηγόρους

Μεταξύ άλλων, ο Ν. 4690/2020 προβλέπει στο άρθρο 74 τη δυνατότητα οι ένορκες βεβαιώσεις για το διάστημα έως 15 Σεπτεμβρίου να γίνονται και σε δικηγόρους.

Διαβάστε περισσότερα...

Νέα ΚΥΑ : Έναρξη όλων των ποινικών δικαστηρίων στις 22/6/2020 με αλλαγή υγειονομικού πρωτοκόλλου

Με αλλαγή του πρωτοκόλλου για τη χωρητικότητα των δικαστικών αιθουσών, ειδικά για τα δικαστήρια, ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης των ποινικών δικών η 22 Ιουνίου σε όλα τα δικαστήρια της χώρας.
Με την KYA που δημοσιεύθηκε, μεταφέρεται η ευθύνη για το ποιες υποθέσεις θα εκδικαστούν στις Διοικήσεις των δικαστηρίων, συνεπώς όλες οι δίκες, ακόμα και με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων μπορούν να διεξαχθούν.
Μάλιστα για αυτό το λόγο, αλλάζει ειδικά για τα δικαστήρια και το υγειονομικό πρωτόκολλο της αναλογίας 1 άτομο / 10 τμ και μετατρέπεται "20-25 άτομα σε μικρή αίθουσα" και θα αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων όταν αυξάνονται τα τετραγωνικά της αίθουσας.
Συγκεκριμένα για υγειονομικά μέτρα αναφέρεται:

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Log in