Ανακοινώσεις - Νέα

Ανακοινώσεις - Νέα (97)

Νέα ΚΥΑ, που αφορά στη λειτουργία των Δικαστηρίων από τη Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6πμ έως και τη Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6πμ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα ΚΥΑ για τα "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00".

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης και αυξημένου κινδύνου), σύμφωνα με την παρ. 1B.

1A. Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: α) η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, β) η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, γ) η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δ) ο Δήμος Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ε) ο Δήμος Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στ) ο Δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ζ) ο Δήμος Νέας Προποντίδας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η) οι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θ) ο Δήμος Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ι) ο Δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στο επίπεδο επιτήρησης εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της Επικράτειας.

Διαβάστε περισσότερα...

Νέα ΚΥΑ, που αφορά στη λειτουργία των Δικαστηρίων από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6πμ έως και τη Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6πμ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα ΚΥΑ με τα "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00. ".

// Δείτε το πλήρες κείμενο της νεας ΚΥΑ : ΕΔΩ

Μεταξύ άλλων στη νέα ΚΥΑ περιλαμβάνονται διατάξεις για δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο" :

Αναλυτικά:

• Μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα στην αίθουσα. Κατ' εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν, κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου, η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται για τα πλημμελήματα μέχρι 31.12.2022 και για τα κακουργήματα μέχρι 31.12.2023 ή συμπληρώνεται ο ανώτατος χρόνος προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων. • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

• Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα...

Νέα ΚΥΑ, που αφορά στη λειτουργία των Δικαστηρίων από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6πμ έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6πμ.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα υπουργική απόφαση με τα "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00".

Μεταξύ άλλων στην απόφαση περιλαμβάνονται διατάξεις για δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο".

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας ΚΥΑ, και επιπλέον όσων ίσχυαν δυνάμει της προϊσχύουσας ΚΥΑ:

Διαβάστε περισσότερα...

Νέα ΚΥΑ, που αφορά στη λειτουργία των Δικαστηρίων από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6πμ έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6πμ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα υπουργική απόφαση με τα "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. ".

Μεταξύ άλλων στην απόφαση περιλαμβάνονται διατάξεις για δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο".

Στη νέα ΚΥΑ, έγινε δεκτό, εν μέρει, το αίτημα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για επέκταση της μερικής λειτουργίας των Δικαστηρίων και σε άλλες διαδικασίες.

Διαβάστε περισσότερα...

Νέα ΚΥΑ, που αφορά στη λειτουργία των Δικαστηρίων από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη 07 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00

Νέα ΚΥΑ, που αφορά στη λειτουργία των Δικαστηρίων από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη 07 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00

Για άνοιγμα πατήστε εδώ.

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4 - ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με αριθμ. ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5047/14.11.2020) σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

Για πρώτη φορά υπάγονται στο καθεστώς επιστρεπτέας προκαταβολής όλοι οι ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, και αυτών ακόμη που δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή και δεν απασχολούν εργαζομένους (σε αντίθεση με τον προηγούμενο κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής 3). Άρα και οι ατομικώς ασκούντες το επάγγελμα δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες.

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιέυτηκε ο Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α΄ 214 / 06.11.2020) για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με αλλαγές σε Κώδικα Δικηγόρων, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κ.α.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 214/06.11.2020) ο Ν. 4745/2020 "Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις".

Mε τη νέα ρύθμιση επιχειρείται η επίσπευση της συζήτησης των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιμο μετά τις 15.6.2021.

Ο νέος Νόμος προβλέπει :

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Log in