Ανακοινώσεις - Νέα

Ανακοινώσεις - Νέα (71)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΩΣ 31.05.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ηγουμενίτσα   19-5-2020

Αριθ. πρωτ.

Προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας

Δεδομένης της επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας και της διατήρησης της αναστολής  των δικονομικών προθεσμιών, καθώς και των παραγραφών των αξιώσεων, σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ. οικ. 30340/16-5-2020  (ΦΕΚ 1587, τ.Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση, σας γνωστοποιούμε ότι τα γραφεία της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας, για το χρονικό διάστημα από την 18-5-2020 και εξής και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, θα λειτουργήσουν ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα...

Κατατέθηκε στην Βουλή Νομοσχέδιο για τροποποιήσεις του Νόμου για την Παροχή Νομικής Βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος (Ν. 3226/2004)

Σημαντικές τροποποιήσεις του πλαισίου για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος (Ν. 3226/2004) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Οι τροποποιήσεις και προσθήκες γίνονται στο πλαίσιο ενσωμάτωσης της Οδηγία EE 2016/1919 «σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητουμένους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο συγκεκριμένος τρόπος ενσωμάτωσης επιλέχθηκε από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή προς αποφυγή θέσπισης ενός ακόμα ειδικού νόμου, που θα συνέβαλλε στο φαινόμενο της πολυνομίας, δηλαδή της παράλληλης ισχύος περισσότερων νόμων γενικότερου και ειδικότερου περιεχόμενου με το ίδιο κατ' ουσίαν αντικείμενο.

Διαβάστε περισσότερα...

Tροποποιήσεις Ληξιαρχικής Νομοθεσίας

Τις τροποποποίησεις της ληξιαρχικής νομοθεσίας που επήλθαν με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’του Νόμου 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή πολιτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», παραθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, οι τροποποιήσεις που εισήγαγε ο νέος νόμος είναι οι εξής:

Α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 344/1976 περί ληξιαρχικών βιβλίων αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 και πλέον έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα...

Επιστολή εκπροσώπων επιστημονικών κλάδων στον Πρωθυπουργό για την αποζημίωση ειδικού σκοπού μηνός Μαΐου (800 ευρω)

Επιστολή στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία ζητείται η παρέμβασή του προκειμένου να εκδοθεί άμεσα η προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση για την χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μηνός Μαΐου, ύψους 800 ευρώ, στους επιστημονικούς κλάδους της χώρας, απέστειλαν ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικων Συλλόγων Ελλάδος.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην επιστολή, "η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, δεν είναι μόνο θέμα οικονομικής στήριξης, αλλά κυρίως ζήτημα αξιοπρέπειας και αναγνώρισης του ρόλου και της προσφοράς μας στην επιστήμη και στην ελληνική κοινωνία".

Η επιστολή έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα...

Επιστολή εκπροσώπων επιστημονικών κλάδων στον Πρωθυπουργό για την αποζημίωση ειδικού σκοπού μηνός Μαΐου (800 ευρω)

Επιστολή στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία ζητείται η παρέμβασή του προκειμένου να εκδοθεί άμεσα η προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση για την χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μηνός Μαΐου, ύψους 800 ευρώ, στους επιστημονικούς κλάδους της χώρας, απέστειλαν ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικων Συλλόγων Ελλάδος.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην επιστολή, "η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, δεν είναι μόνο θέμα οικονομικής στήριξης, αλλά κυρίως ζήτημα αξιοπρέπειας και αναγνώρισης του ρόλου και της προσφοράς μας στην επιστήμη και στην ελληνική κοινωνία".

Η επιστολή έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4684/2020 - Περιορισμός δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2019-2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4684/2020 "Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις."

Μεταξύ άλλων, ο Νόμος περιλαμβάνει τις διατάξεις για τον περιορισμό των δικαστικών διακοπών και τη συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης.

Άρθρο 17 Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης

1. Για το χρονικό διάστημα από τις 28 Απριλίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020 η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα...

Δικαστικοί επιμελητές: Επιστρέφουν στα καθήκοντά τους από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

Τη λήξη της απόχης τους και την επιστροφή στα καθήκοντά τους από τη Δευτέρα 4/5/2020 ανακοίνωσαν οι δικαστικοί επιμελητές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών, θα επιδίδονται κανονικά έγγραφα και δικόγραφα που δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες τους σύμφωνα με τις ΚΥΑ που έχουν δημοσιευθεί.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, όλες οι πράξεις εκτέλεσης και η προδικασία εκτέλεσης έχουν ανασταλεί έως 15 Μαϊου και αναμένεται μέχρι τότε τη νέα ΚΥΑ.

Διαβάστε περισσότερα...

Νέες δικονομικές ρυθμίσεις για τη Διοικητική Δικαιοσύνη για τα χρονικά διαστήματα από 1-15 Ιουλίου και 1-15 Σεπτεμβρίου 2020

Ρυθμίσεις για ζητήματα οργάνωσης δικαστηρίων και ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, περιλαμβάνει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 90/01.05.2020).

Αναλυτικά:

Άρθρο τριακοστό τέταρτο Ζητήματα οργάνωσης δικαστηρίων

Για τα χρονικά διαστήματα από την 1η έως και τις 15 Ιουλίου 2020 και από την 1η έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση από των οριζομένων στις παρ. 1, 5, 6 και 7 του άρθρου 17

Διαβάστε περισσότερα...

Επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας προς τον ΕΟΔΥ και τον Σ.Τσιόδρα σχετικά με τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού σε Υποθηκοφυλακεία, Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία εν όψει της επαναλειτουργίας τους

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μέσω σημερινής επείγουσας επιστολής του Προέδρου της, Δημήτρη Βερβεσού, σε εκτέλεση της από 21.4.2020 απόφασης της Ολομέλειας, ζητεί να ενημερωθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τον Εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, Σωτήριο Τσιόδρα, εάν ο ΕΟΔΥ και η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έχουν διατυπώσει προηγούμενη σύμφωνη γνώμη για την επαναλειτουργία των υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων καθώς και των Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων της χώρας, και σε καταφατική περίπτωση ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν προταθεί αρμοδίως για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού,καθώς και να γνωστοποιηθεί το σχετικό έγγραφο, δεδομένου ότι με βάση την πληροφόρηση από Προϊσταμένους δικαστικών σχηματισμών και Υποθηκοφύλακες, μέχρι τώρα, δεν έχουν λάβει ούτε συγκεκριμένες οδηγίες, ούτε τα αναγκαία υλικοτεχνικά μέσα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η υπ’ αριθ. 842/22.4.2020 επιστολή του Προέδρου της της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρη Κ. Βερβεσού, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Log in